ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η Δράση αφορά τη δικτύωση φορέων και υπηρεσιών... περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η Δράση αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των ομάδων στόχου της Πράξης... περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Δράση αφορά την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και προετοιμασία για την προώθηση των ωφελουμένων της Πράξης... περισσότερα

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης