Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Είσαι..

Άνεργος/η, εγγεγραμμένος/η στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ;

Νέος Επιστήμονας (ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, γεωπόνος, φαρμακοποιός, δικηγόρος, μηχανικός και γενικά απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης);

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ;

Τότε μπορείς να συμμετάσχεις στην Πράξη "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ".

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Επανάληψη στο Ορθό)

Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση    .pdf  .doc

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης