Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014: Ευκαιρίες Καριέρας

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» σας προσκαλεί στις 4 συναντήσεις εργασίας που θα  πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στην Π.Ε. Άρτας.


1η συνάντηση εργασίας
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:00-20:30, Επιμελητήριο Άρτας

Στην πρώτη συνάντηση εργασίας έχουν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, ομιλητές που εκπροσωπούν εταιρείες με άμεσο ενδιαφέρον ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Νομό Άρτας – Ήπειρο, δεδομένου ότι υπάρχουν δείγματα κορεσμού της αγοράς εργασίας στην περιοχή στους ήδη υπάρχοντες τομείς της οικονομίας και η μεγέθυνση της οικονομίας της περιοχής δια της απασχόλησης μέσω της διεύρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί ζητούμενο.  

                                                

        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                  ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-9-2014


 

2η συνάντηση εργασίας
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 17:45-21:00, Επιμελητήριο Άρτας

                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                    ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-9-2014

 


3η συνάντηση εργασίας
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014, ώρα 17:45-21:00, Επιμελητήριο Άρτας

                                      

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                    ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-10-2014

 


 

4η συνάντηση εργασίας
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014, ώρα 17:45-21:00, Επιμελητήριο Άρτας

                     

                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                     ΑΦΙΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-10-2014

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης