ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της Πράξης "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ". Σε αυτή συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

Συντονιστής Φορέας:
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εταίροι:
I. EEO GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
II. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΟΕ)
III. CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ
IV. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
V. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
VI. Φώτης Μ. – Ματάτσης Κ. Ο.Ε. (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ)

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης